Začalo to pořady vysílanými pouze živě

Vlastnit televizní přijímač v roce vzniku Československé televize (1953) si mohla dovolit zpočátku jen hrstka lidí. Televizní přenos byl natolik velkou událostí, že na jeden televizní přijímač často koukali, kromě hrdého majitele televizoru, i všichni sousedé z okolí.
tv studio
Tehdy se vysílalo z pražské Měšťanské besedy ve Vladislavově ulici a diváci mohli shlédnout program pouze ve středu a v neděli. Protože se Československé televizi podařilo získat záznamové zařízení až na konci padesátých let, vysílaly se veškeré pořady a vstupy „živě“.  Proto i dramaturgický formát počítal především s programem, kde převládala opera, opereta a činohra, kterou herci sehráli přímo ve studiu.
tv na nožičkách
Program se tvořil podle rozhlasu
Jedním z hlavních smyslů televizního vysílání v době jeho pionýrských začátků byla snaha dostat kulturu širokým masám obyvatel a nabídnout tak alternativu rozhlasu. To se velmi rychle povedlo a začala poptávka po nových a nových pořadech. Autoři pořadů měli obrovskou výhodu v tom, že mohli navázat na program, který znali z vysílání Československého rozhlasu. Často se tak stávalo, že televizní divák shlédl zábavný televizní pořad, který slyšel před rokem v rozhlase.
Ostatně není žádným tajemstvím, že i v současnosti oblíbený formát „skryté kamery“ byl odvozen z pořadu Československého rozhlasu Skrytý mikrofon, který také zaznamenával reakce „napálených“ lidí. V rozhlasovém formátu existovaly i dnes tolik populární sitkomy.
První byl seriál
Prvním velkým zábavným televizním projektem byl desetidílný seriál Rodina Bláhova, který měl premiéru 9. prosince 1959. Prvních devět třicetiminutových dílů se vysílalo živě. Poslední byl již odvysílán ze záznamu a je tak jediným, který se do dnešní doby zachoval.
A kdo hrál v prvním československém televizním seriálu?  Do hlavních rolí byli obsazeni populární herci Ladislav Trojan, Josef Kemr, Ilja Prachař, Stella Zázvorková a Jiřina Jirásková.
hraní na saxofony
Za mimořádně povedený a velmi populární projekt lze bez nadsázky považovat první televizní hudebně zábavný pořad z roku 1961 Ztracená revue. To už docházelo k masivnímu šíření televizního signálu, až se televize postupně stala běžnou součástí života.