Vnitřní trh ve světě byznysu

Co je to vlastně vnitřní trh uvnitř EU? Je to otevřený prostor bez hranic uvnitř Evropské unie, samozřejmě bez hranic faktických, kde je možné dostáti 4 hlavním svobodám trhu, kterými jsou volný pohyb zboží, služeb, lidí a kapitálu. Není ani tak důležité číst hned několik stohů judikátu Evropského soudního dvoru, je však jisté si připomenout, že to není vnitřní trh, který ničí konkurenceschopnost států, ale ten naopak podpoří a vyzdvihuje konkurenceschopnost i těch méně vyspělých.
pařížský obchod

Cassis de Dijon

Velmi zajímavé soudní rozhodnutí padlo v dnes již legendárním soudním judikátu – francouzský výrobce likérů chtěl exportovat do Německa, které v té době ale mělo velmi přísné regule pro to, co se může nazývat likérem a co nesmí. Cassis de Dijon je ovocný likér, který měl obsah alkoholu okolo 12 %, načež německá úprava reagovala tak, že se takový likér nesmí prodávat v Německu, protože tam je minimální obsah alkoholu v likérech 20 %. Německo se snažilo obhájit svůj postoj především ochranou spotřebitele a jeho očekávání při nákupu. Argumentace však u Soudního dvoru neprošla, a protože byla německá úprava v rozporu s články Smlouvy o fungování EU, zvláště poté zákazem cel, kvót a prostředků s podobným účinkem, který by obchod mezi členskými státy brzdil, nařídil „vymazat“ tuto úpravu a Německo mělo prodej francouzského likéru povolit.
likéry a brandy 

Co je třeba si z toho odnést?

Spousta „obchodníků“ bičuje EU, že na jeho výrobu uvaluje, dle něj, zbytečné nařízení a regule, jak se má co vyrábět. Mnozí si neuvědomují, že se evropský trh liší od asijského nebo amerického tím, že na našem trhu, v porovnání s ostatními částmi světa, je spousta výrobků velmi dobré kvality, a to jenom díky tomu, že se výrobci i prodávající musí řídit přísnými nařízeními. Samozřejmě, jsou takoví výrobci, kteří to i tak šidí, to je ale poté na spotřebiteli, jestli si takové zboží koupí nebo ne.
stánek s vínem
Vnitřní trh a jeho mechanismy právě naopak podporují obchod mezi státy, ale hlavně také i domácí výrobu. To, že někteří podnikatelé raději s podnikáním seknou než aby přizpůsobili výrobu novým předpisům, jsou spíše skuhrající a prodělávající jedinci, kteří by teda nebyli úspěšnými, ani kdyby se žádná regule do Čr nedostala.