Marketing

Je to způsob řízení hospodářské činnosti pomocí trhu s cílem dosažení dlouhodobé ziskovosti, základem je průzkum trhu (nabídka/poptávka).
 
Průzkum trhu:
a.       od stolu – podnik vychází z interních údajů (reklamace, minimální prodej)
b.       v terénu – vychází z externích údajů (konkurence, zákazníci)
programátorka v kanceláři.jpg 
Faktory ovlivňující poptávku:
S  rostoucí cenou poptávka klesá. Poptávku ovlivňují tyto faktory: užitečnost, příjmy, ceny substitutů (podobné), ceny komplementů (doplňující), demografické změny (obyvatelstvo), zvyklosti spotřebitelů, módnost a reklama…..
 
Faktory ovlivňující nabídku
S rostoucí cenou nabídka roste. Nabídku ovlivňují tyto faktory: ceny výrobních činitelů, situace na trhu
úspěšná prezentace.png

MARKETINGOVÝ MIX (4P)

a)       Produkt
Produkt se skládá ze tří částí:
1.       Jádro – užitečnost
2.       Vnější znaky – kvalita, design (vzhled + funkce), styl (estetické vlastnosti)
3.       Služby – nejvíce předmětem konkurence (poradenství, katalogy, dovoz, montáž, záruka)
 
b)      Cena = peněžní vyjádření zboží a služeb
1.       Pohyblivé – závislé na N a P, tržní ceny
2.       Pevné – regulované státem (nájemné)
ž   Diferencované ceny: ovlivněny: věk zákazníka, pohlaví, místo prodeje, čas, množstevní slevy…
Obchodní maržeje rozdíl mezi nižší nákupní a vyšší prodejní cenou, umožní uhradit vlastní náklady, je i zdrojem zisku.
Elasticita (cenová pružnost): reakce poptávky na změnu cen.
c)       Distribuce
= způsob, jakým se zboží dostává ke konečnému spotřebiteli
1.    Přímá: nezahrnuje mezičlánek
2.    Nepřímá:výrobce -> velkoobchod -> maloobchod -> spotřebitel -> konečná spotřeba
 
Velkoobchod– umožňuje přetvářet úzký výrobní sortiment na široký obchodní, zabezpečuje zásobování,
Maloobchod­– mezi velkoobchodem a spotřebitelem, podnikové prodejny (pekárny, lékárny)
 
Franchising= způsob podnikání v maloobchodě podle předem stanoveného konceptu, základem smluvní vztah mezi poskytovatelem licence a příjemcem. Spojeno s menším rizikem, obchoduje se pod již zavedeným obchodním jménem.
 
Propagace = ovlivňování zákazníka, aby si výrobek koupil, hlavním úkolem je navýšení prodeje