Budhistické tři pravdy života

Buddhistická filozofie má tři pravdy života. Jejich porozumění vám může ledacos ve vašem životě změnit.
1.       Dukkha, neboli strastiplnost. Znamená, že život je bolestivý a plný utrpení.
2.       Anitya, neboli pomíjivost a nestálost. Jak víme, život se neustále mění.
3.       Anatma, neboli ne-já. I naše já se neustále mění.
špulit ústa
Druhý princip Anitya je důležité přijmout do svého život. Tím se totiž sníží naše utrpení. Buddhisté věří, že svět je v nekonečném pohybu a že všechno na světě je proměnlivé a v nekonečné transformaci. Všechno kolem nás je vždy jiné, a to každý den a každou minutu. Nic vlastně není trvalé, všechno se mění, dokonce i my sami. Buddhisté tvrdí, že mozek a tělo jsou neustále v pohybu. Neexistuje nic, co by potvrzovalo, že existuju neměnné já.
sedět na zemi
Jak tedy v každodenním životě využít princip Anitya?
Podle buddhismu každé utrpení pochází z našich tužeb.  Touhy mohou být různého charakteru, a to jak hmotné předměty, tak i vztahy. Proč naše touhy přináší utrpení?
·         Protože připoutanost k věcem, lidem a zážitkům je pomíjivá a my se obáváme, že toto vše ztratíme.
·         Svou připoutaností se pokoušíme věci, vztahy a prožitky ovládat. Pokud se však cokoliv změní, následuje bolest.
socha na náhrobku
Co můžeme udělat?
·         Je třeba se naučit přijímat změny.
·         Přijímat to, že vše je pomíjivé.
·         Užívat si okamžiky, které máme rádi.
·         Snižme svá očekávání
·         Připouštět si možnost změny.
·         Nechávat věci tak, aby se děly.
·         Učme se ze svých zkušeností.
To nám potom pomůže vážit si všeho, co prožíváme v současnosti a právě nyní. Okolnosti nebudou vždy vypadat tak, jak bychom chtěli. Pokud prožíváme něco negativního, víme, že to není navždy. Změna totiž může nastat rychle a kdykoli to nebudeme čekat. Změna a nové zkušenosti v životě nám mohou být nejlepšími učiteli, ale pouze tehdy, když se chceme učit. Když se naučíme přijímat změny a učit se z nich, přineseme do svých životů mír a radost.