Aby radost ze života byla úplná


PojÄte se spoleÄnÄ› s námi znovu radovat ze života! VždyÅ¥ kdo by nechtÄ›l žít dlouhý život, ovÅ¡em zároveň takový, který by mu umožňoval plnohodnotnÄ› prožívat vÅ¡e, co se nabízí. A k tomu potÅ™ebujeme pÅ™edevším zdraví. V dneÅ¡ním zneÄiÅ¡tÄ›ném životním prostÅ™edí a pÅ™i hektickém stylu života plném stresu a nezdravé stravy, nám tedy nezbývá nic jiného, než abychom svému zdraví pomohli dostupnými metodami, které mohou kladnÄ› ovlivnit kvalitu naÅ¡eho života. Mezi tyto metody patří ÄiÅ¡tÄ›ní a ionizace vzduchu a ionizace vody.

Nastartujte ozdravné procesy ve vašem organismu

Ionizátor vody vám pomůže s odkyselením vaÅ¡eho organismu, které vzniká pÅ™edevším díky nezdravému způsobu stravování. Strava složená z pÅ™ebyteÄného množství masa a jednoduchých cukrů vÄetnÄ› neustále přítomného stresu a obav (například ze ztráty zamÄ›stnání) právÄ› tomuto pÅ™ekyselení nahrává. Souvisí s ním pak mnoho – nÄ›kdy i docela vážných – onemocnÄ›ní. ÄŒistiÄka vzduchu, nejlépe kombinovaná s ionizátorem, rovněž pomůže nastartovat ozdravné procesy ve vaÅ¡em organismu. Více informací naleznete na naÅ¡ich webových stránkách.